zorgdomein  WILDERBERG

Gulpen-Wittem

Zorg & Verblijf

Zorgdomein Wilderberg biedt veel ruimte voor verschillende aan zorg en verblijf gerelateerde activiteiten. Samenwerkende regionale ondernemingen op één locatie, leveren kwalitatieve, resultaatgerichte en betaalbare dienstverlening. Hierbij draait het natuurlijk vooral om de bezoekers en bewoners van Zorgdomein Wilderberg. Op deze unieke en levendige locatie, met een maatschappelijk functie en een recreatief karakter, moet het voor iedereen prettig verblijven zijn. In de gemeenschappelijke binnenruimtes is abstinentie van verslavende middelen natuurlijk een absolute voorwaarde.

Veel activiteiten in Zorgdomein Wilderberg draaien om zorg en om zorg gerelateerd verblijf. Denk hierbij aan behandeling van verslaving, beschermd wonen, opvang en verblijf in anonimiteit, etc., maar ook aan dagbesteding en re-integratie. We informeren u graag over een indicatie voor de ZVW, WMO en WLZ of over een Persoonsgebonden Budget.

Maar ook zonder zorgindicatie kunt u gebruik maken van de ruimte in zorgdomein Wilderberg. U kunt bij ons tijdelijk verblijven of langer wonen, hierin leveren we vooral maatwerk en we bespreken de eindeloze mogelijkheden graag met u.

Kantoor- en vergaderruimtes, werkplekken en recreatiezalen zijn voor korte of langere tijd beschikbaar voor uw bedrijf of vereniging. De grote ruimtes zijn bijzonder geschikt voor bijvoorbeeld exposities, tentoonstellingen, lezingen, recepties en andere festiviteiten.